"who cares win"

AM Secure

AM Secure er et dansk sikkerheds- og vagtfirma, der arbejder indgående med sikkerhedsrådgivning, og leverer professionelt personale til restaurationer, diskoteker og natklubber.


Vagten eller dørmanden er som oftest det første og sidste gæsten ser, hvilket gør det strengt nødvendigt med sikkerhedspersonale, der forstår at være repræsentative for den pågældende restauration.

Hos AM Secure er service og omsorg en del af den overordnede sikkerhed, og vi ønsker at kunne agere lige så meget ”indsmidere” som ”udsmidere”. Når sikkerheden ikke er på spil, er det vigtigt for gæsten at opleve et imødekommende sikkerhedspersonale, der forstår, at det primære sikkerhedsarbejde er præventivt.


Vi ser vores sikkerhedspersonales arbejde som delt mellem tre ligeværdige funktioner; Sikkerhed, Service og Omsorg. Derfor omtaler vi i AM Secure vores personale som SSO-vagter.

Vision

Vi vil være landets førende leverandør inden for sikkerhedsrådgivning og SSO-vagter i restaurations-, diskoteks-, og nattelivsbranchen.

Mission

AM Secure vil levere professionelle og helhedsorienterede sikkerhedsløsninger til restaurationer, diskoteker og natklubber. Samtidig vil vi gøre op med den ensidige opfattelse af vagtens funktion og ser i stedet ”vagten” som en tredelt funktion, der varetager sikkerhed, service og omsorg. Dette kalder vi SSO-vagt, der gennem øget uddannelse, scenarietræning og førstehjælp skal være fremtidens vagtløsning.

Værdier

SSO-vagten

Hos AM Secure arbejder vi aktivt på et opgør med skræmmebilledet af den brutale og uforstående vagt/dørmand. Vi ønsker at nuancere billedet gennem en højere integration af flere funktioner i vagtens virke, så vagten også selv er i stand til at komme hele vejen rundt om en situation, og vores kunder får en langt mere brugbar løsning ifht. branches stigende behov for sikkerhed, service og omsorg. Væk med byrden, og ind med hyrden.


Vores udgangspunkt er hyrdens funktion. Idéhistorikeren Michel Foucault sporer i sit værk Sikkerhed, Territorium, Befolkning hyrdens funktion tilbage til fåreholdet, hvor ”Hyrden er ham, der våger. Våge (…) især i betydningen påpasselighed, hvad ulykker angår” og endvidere ”Alle hyrdens bekymringer angår de andre, og aldrig ham selv”. Dette billede bruger vi aktivt i vores egen uddannelse af SSO-vagter.


For os er det vigtigt, at SSO-vagten ikke ses som en begrænsning, men som en forøgelse af restaurationers, diskotekers og natklubbers mulighed for at yde service og kvalitet, således alle parter trives i et til tider udfordrende miljø. Gæster mødes med venlighed, ulykker håndteres med professionalitet og omsorg, og sikkerheden er i højsædet både på et lavpraktisk og overordnet niveau.


AM Secure værktøjer hertil er en øget satsning på uddannelse, scenarietræning og førstehjælp, til gavn for både vores vagter og kunder.

Udvalgte referencer

"Secure a.m.vil levere professionelle og helhedsorienterede sikkerhedsløsninger til restaurationer, diskoteker og natklubber. Samtidig vil vi gøre op med den ensidige opfattelse af vagtens funktion og ser i stedet ”vagten” som en tredelt." - Thaya, indehaver af Dikkedar bar

Dikkedar bar, Aarhus C

"Secure a.m.vil levere professionelle og helhedsorienterede sikkerhedsløsninger til restaurationer, diskoteker og natklubber. Samtidig vil vi gøre op med den ensidige opfattelse af vagtens funktion og ser i stedet ”vagten” som en tredelt." - Thaya, indehaver af Dikkedar bar

Dikkedar bar, Aarhus C

"Secure a.m.vil levere professionelle og helhedsorienterede sikkerhedsløsninger til restaurationer, diskoteker og natklubber. Samtidig vil vi gøre op med den ensidige opfattelse af vagtens funktion og ser i stedet ”vagten” som en tredelt." - Thaya, indehaver af Dikkedar bar

Dikkedar bar, Aarhus C

"Secure a.m.vil levere professionelle og helhedsorienterede sikkerhedsløsninger til restaurationer, diskoteker og natklubber. Samtidig vil vi gøre op med den ensidige opfattelse af vagtens funktion og ser i stedet ”vagten” som en tredelt." - Thaya, indehaver af Dikkedar bar

Dikkedar bar, Aarhus C